Mercedez-Benz 416 nuoma

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. V9-231 ,,Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.1.autobuso ,,Mercedes Benz 416“ nuoma:
1.1.1.darbo dienomis – 0,50 /km ir 3,00 /val.;
1.1.2.poilsio ir švenčių dienomis – 0,50 /km ir 5,00 /val.;

© 2015 Kėdainių sporto centras