Futbolo maniežas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. V9-231 ,,Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Nustatyti Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainas:
1.1.1.futbolo maniežo treniruotei ir varžyboms nuoma – 15,00 /val.;
1.1.2.futbolo maniežo susirinkimui, konferencijai ir kitam renginiui nuoma – 25,00 /val.;
1.1.3. prekybos vietos (2x2 m) nuoma per renginį – 20,00 ;
 

© 2015 Kėdainių sporto centras