Paslaugos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kėdainių sporto centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. V9-231 ,,Dėl Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Nustatyti Kėdainių sporto centro teikiamų paslaugų kainas:
1.1.Kėdainių arenos patalpų, esančių J. Basanavičiaus g. 1a:
1.1.1.arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 1200,00 /para;
1.1.2.arenos nuoma komerciniam renginiui – 1200,00 /para ir 0,50 nuo parduoto bilieto;
1.1.3.arenos nuoma ne komerciniam renginiui – 120,00 /val.;
1.1.4.arenos nuoma komerciniam renginiui – 120,00 /val. ir 0,50 nuo parduoto bilieto;
1.1.5.½ arenos I ir II aukštų nuoma ne komerciniam renginiui – 800,00 /para;
1.1.6.½ arenos I ir II aukštų nuoma komerciniam renginiui – 800,00 /para ir 0,50 nuo parduoto bilieto;
1.1.7.½ arenos I aukšto nuoma ne komerciniam renginiui – 600,00 /para;
1.1.8.½ arenos I aukšto nuoma komerciniam renginiui – 600,00 /para ir 0,50 nuo parduoto bilieto;
1.1.9.pagrindinės sporto salės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma – 60,00 /val.;
1.1.10.ne pagrindinės sporto salės krepšinio aikštelės su 2 persirengimo rūbinėmis nuoma – 30,00 /val.;
1.1.11.užsiėmimas su grupės vadovu treniruoklių salėje – 1,00 /val.;
1.1.12.I aukšto pagalbinių patalpų (bilietų kasa) nuoma – 5,00 /m2/mėn.;
1.1.13.persirengimo rūbinės nuoma renginiui – 15,00 ;
1.1.14.prekybos vietos (2x2 m) nuoma per renginį – 30,00 ;
1.1.15.reklaminių plotų nuoma – 10,00 /m2/mėn.;
1.1.16.pastatomos reklamos nuoma renginiui – 5,00 /m2;
1.1.17.didžiojo baro II aukšte nuoma renginiui – 15,00 /val.;
1.1.18.baro III aukšte nuoma renginiui – 10,00 / val.;
1.1.19.VIP patalpų nuoma – 60,00 /val.;
1.1.20.saunos nuoma – 30,00 /val.;
1.1.21.ne Kėdainių rajono savivaldybės vaikų iki 16 metų, neįgaliųjų renginiai – 30 proc. nuolaida;
1.1.22.leisti laikinai neatlygintinai naudotis Kėdainių arenos patalpomis:
1.1.22.1.Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, organizuojančioms viešuosius ne komercinius sporto, švietimo, kultūros ir (ar) socialinius renginius;
prioritetinių sporto šakų, nustatytų Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vykdytojams, kurie registruoti Kėdainių rajono savivaldybėje;

© 2015 Kėdainių sporto centras