Apie musKėdainių sporto centro valdymo struktūraMISIJA
Neformaliojo ugdymo įstaiga, sudaranti galimybes įvairaus amžiaus asmenims tobulinti psichines ir fizines galias, įgūdžius, padedanti ugdyti sveiką asmenybę, diegti visą gyvenimą išliekantį poreikį sportuoti. Ugdytiniams sudaromos sąlygos pasirinkti ugdymo sritį, atitinkančią jų poreikius, galimybes ir siekius. Pedagogai efektyviai organizuoja ugdymo turinį, pritaiko jį individualiems ugdytinių poreikiams. 

VIZIJA
Modernus, atviras, puikiai finansuojamas mokinių ir suaugusiųjų neformaliojo ugdymo centras, sudarantis galimybes Kėdainių rajono bendruomenei tenkinti fizinio aktyvumo poreikį ir  įgyti naujų kompetencijų bei optimaliausiomis sąlygomis ruošiantis aukšto meistriškumo sportininkus.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.  Užtikrinti ugdymo(si) proceso kokybę​​ ​Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, Užtikrinti ugdomosios veiklos įvairovę ir prieinamumą, Užtikrinti didelio meistriškumo sportininkų rengimą, Organizuoti sporto centro veiklos įsivertinimą.​​​2.  Gerinti centro paslaugų prieinamumą ir kokybę Vykdyti sporto ir sveikatinimo renginius, kurti naujas kūno kultūros ir sporto tradicijas Kėdainiuose, Gausinti kultūrinių renginių skaičių Kėdainių arenoje, Užtikrinti sveiką ir saugią aplinką.   ​3.  Tobulinti centro bazių infrastruktūrą Atnaujinti sporto centro materialinę aplinką, Didinti aptarnaujančio personalo skaičių, Užtikrinti saugų, ekonomišką mokinių pavežėjimą.

© 2015 Kėdainių sporto centras